top of page
SPIN_View1920x1080.png

Pierwsza iteracja systemu!

Zakończyliśmy pierwszy etap prac nad systemem SPIN AI, w ramach którego posiada on funkcjonalność manualnej etykietyzacji jednoklasowej danych zdjęciowych (1 klasa do 1 zdjęcia), wspieranej przez algorytm proponujący etykiety automatycznie (model – free).


Dzięki temu użytkownik musi oznaczyć jedynie część zbioru danych oraz potwierdzić predykcje w drugiej części zbioru, które system oznaczy już samodzielnie.

W najnowszej wersji systemu dodaliśmy kolejną użyteczność wspomagania ręcznej etykietyzacji danych - Pętlę Adnotacji Spiralnej. Metoda ta bazuje na aktywnym douczaniu modelu sztucznej sieci neuronowej na kolejnych etykietach podawanych przez użytkownika.

Proces douczania trwa do momentu uzyskania przez model pewności co do reszty danych w zbiorze, przez co jest on w stanie samodzielnie przeprowadzić predykcje etykiet na nieoznaczonej części zbioru. Tym samym uzyskujemy nie tylko w pełni oznaczony zbiór danych, ale i wstępnie przetrenowany model na tym zbiorze.

Druga iteracja systemu

bottom of page