top of page

Druga iteracja systemu

W najnowszej wersji systemu dodaliśmy kolejną użyteczność wspomagania ręcznej etykietyzacji danych - Pętlę Adnotacji Spiralnej. Metoda ta bazuje na aktywnym douczaniu modelu sztucznej sieci neuronowej na kolejnych etykietach podawanych przez użytkownika.

Proces douczania trwa do momentu uzyskania przez model pewności co do reszty danych w zbiorze, przez co jest on w stanie samodzielnie przeprowadzić predykcje etykiet na nieoznaczonej części zbioru. Tym samym uzyskujemy nie tylko w pełni oznaczony zbiór danych, ale i wstępnie przetrenowany model na tym zbiorze.

bottom of page