top of page

Klasyfikacja, detekcja, segmentacja.


Wspomaganie oznaczeń:

  • metoda klasteryzująca cechy

  • metoda uczenia aktywnego

Wersjonowanie zmian w zbiorach danych oraz wersjonowanie eksperymentów na modelach.

Cel: Zmniejszenie o 50 % kosztu oznaczania danych

Współbieżne oznaczanie dwóch i więcej zbiorów danych.


Zbiory pochodzące z różnych źródeł skorelowanych ze sobą logicznie.


Wspomagany proces oznaczania, zmodyfikowany o algorytm propagacji informacji między modalnościami.

Cel: Wiele źródeł danych jedna etykieta

Algorytmy pułapkujące.


System uprawnień i ról, zespoły oznaczających dane/adnotatorów.


Raporty na potrzeby organizacji.

Cel: Monitorowanie wydajności oraz jakości oznaczających dane na potrzeby produkcji, w skali.

Poprawa jakości modeli przez augmentację zbioru.


Wykorzystanie metod generatywnych:

  • autoenkodery wariacyjne

  • GAN

  • State transfer


Automatyczne pozyskiwanie ekstraktorów cech na potrzeby innych użyteczności.

Cel: Powiększanie zbiorów o dane syntetyczne.

Cel: Algorytmy wspomagające oznaczanie strumieni danych.

Przechwytywanie i tworzenie nie-statycznych zbiorów danych.


Metoda uczenia aktywnego na danych strumieniowych.


Online Learning lub Batch Learning dla modeli na produkcji.

Monitorowanie jakości modeli produkcyjnych w cyklu życia.


Nadzorowane i nienadzorowane algorytmy detekcji dryftu koncepcji.


Sposoby mitygacji wpływu dryftu koncepcji na model produkcyjny.

Cel: Monitorowanie
i dostosowywanie modeli pracujących na produkcji

bottom of page